מִלּוֹא

Beth Millo
mound, terrace
the Millo

milwoʼ
Noun
10