μετάθεσις, εως, ἡ

change
removal

metathesis, eos, he
Noun
3