μέγας, μεγάλη, μέγα

large, great

megas, megale, mega
Adjective
243