μαστός, οῦ, ὁ

nipple
breast

mastos, ou, ho
Noun
3