μακαρισμός, οῦ, ὁ

blessing, happiness

makarismos, ou, ho
Noun
3