מָחֳרָת

the morrow, the next day

mahorat
Noun
32