Μαγδαληνή, ῆς, ἡ

Magdalene

magdalene, es, he
Noun
12