λευκός, ή, όν

bright
white

leukos, e, on
Adjective
25