κυριότης, ητος, ἡ

lordship, dominion

kyriotes, etos, he
Noun
4