כלם

be humiliated, be put to shame, be dishonoured

klm
Verb
38