כְּנַעֲנִי

Canaanite
tradesman

kenaʻaniy
Noun
73