καταγγέλλω

proclaim, announce

katangello
Verb
18