κατάλυμα, τος, τό

lodging place

katalyma, tos, to
Noun
3