καταγωνίζομαι

conquer, defeat

katagonizomai
Verb
1