κάρπος, οῦ, ὁ

fruit, crops
benefit

karpos, ou, ho
Noun
66