ἰσχυρός, ά, όν

strong

ischyros, a, on
Adjective
29