חֲלִיצָה

stripped off belongings

haliyzah
Noun
2