ἁγιότης, ητος, ἡ

holiness

hagiotes, etos, he
Noun
1