ἁδρότης, ητος, ἡ

abundance

hadrotes, etos, he
Noun
1