עֵין חֲרֹד

the spring of Harod

ʻeyn harod
Noun
1