עֵקֶב

because of
result, reward
(unto the) end

ʻeqeb
Noun
15