אֶפְרָתִי

Ephraimite
Ephrathite

ʼeperatiy
Noun
5