δράκων, οντος, ὁ

dragon, serpent

drakon, ontos, ho
Noun
13