δικαίωμα, τος, τό

regulation
righteous deed

dikaioma, tos, to
Noun
10