διάταγμα, τος, τό

command

diatagma, tos, to
Noun
1