δημιουργός, οῦ, ὁ

craftsworker
creator

demiourgos, ou, ho
Noun
1