בַּעֲלֵי יְהוּדָה

Baalah of Judah

baʻaley yehwdah
Noun
1