בַּעַל פְּרָצִים

Baal Perazim

baʻal peraziym
Noun
4