בַּעַל

husband
lord, owner
the Baal

baʻal
Noun
164