בַּעַד

from, through, behind

baʻad
Preposition
106