ἀπόθεσις, εως, ἡ

removal

apothesis, eos, he
Noun
2