ἀποστολικός, ή, όν

apostolic

apostolikos, e, on
Adjective