Ἀπολλύων, ονος, ὁ

Apollyon

apollyon, onos, ho
Noun
1