ἀποκάλυψις, εως, ἡ

revelation

apokalypsis, eos, he
Noun
18