ἀνθρωπότης, ητος, ἡ

abstract humanity

anthropotes, etos, he
Noun