ἀγανάκτησις, εως, ἡ

indignation

aganaktesis, eos, he
Noun
1