ἀδιαλείπτως

constantly, unceasingly

adialeiptos
Adverb
4