ἀδελφότης, ητος, ἡ

a fellowship

adelphotes, etos, he
Noun
2