ἀδηλότης, ητος, ἡ

uncertainty

adelotes, etos, he
Noun
1