Back

Alfasta alkuun: Johdatus Uuden testamentin kreikkaan

Community
248
Greek
en
3
Custom training
Alfasta alkuun: Johdatus Uuden testamentin kreikkaan (Kiilunen, Jarmo; Hakola, Raimo) (4. painos) - (Greek for the Finnish speakers)

Items

Question Answer
παρθένος, -ου ἡ neitsyt, naimaton nainen 15
εὑρίσκω ἐν + dat. löytää jstk 176
βίβλος, -ου ἡ kirja 10
Κηφᾶς, -ᾶ ὁ Keefas 9
βαπτιστής, -οῦ ὁ kastaja 12
φεύγω + akk. t. ἀπό + gen. karttaa, välttää jtk 29
σύν + dat. kanssa 128
Ἰωάννης, -ου ὁ Johannes 135
ἀκούω kuulla, kuunnella 430
ἀποστέλλω lähettää 132
βάλλω heittää 122
βλέπω nähdä, katsoa 133
γινώσκω tietää, tuntea; saada tietää; ymmärtää 222
γράφω kirjoittaa 191
εὑρίσκω löytää 176
θέλω tahtoa, haluta 209
λαμβάνω ottaa; saada 260
λέγω sanoa, puhua; vastata 2 262
πιστεύω uskoa 243
ἀφίημι jättää, hylätä; antaa anteeksi; sallia 146
εἰμί olla; olla olemassa 2 461
δίδωμι antaa 415
ἵστημι asettaa, pystyttää 154
τίθημι panna, asettaa 100
ἀπόστολος, -ου ὁ lähetti, apostoli 80
βλέπω nähdä, katsoa 133
διδάσκω opettaa 97
δοῦλος, -ου ὁ orja, palvelija 124
δῶρον, -ου τό lahja, uhrilahja 19
ἐν + dat. jossakin, -ssa/-ssä 2 757
ἔργον, -ου τό teko, työ, toiminta 169
ἱερόν, -οῦ τό temppeli, pyhäkkö 71
κύριος, -ου ὁ herra, isäntä 719
ὄχλος, -ου ὁ väkijoukko, kansanjoukko 175
πτωχός, -οῦ ὁ köyhä ihminen 34
υἱός, -οῦ ὁ poika, jälkeläinen 37