Back

Slovní zásoba: Uvedení do novozákonní řečtiny

Community
1618
Greek
cs
13
Custom training

Items

Question Answer
δοκιμαζω zkoumám, zkouším; schvaluji
δοξαζω slavím, oslavuji
καλυπτω přikrývám, zahaluji
λυχνια svícen; menóra
τικτω rodím
φευγω utíkám, prchám
απο od; z
αναπαυω dopřávám odpočinek, občerstvuji; med. odpočívám (si)
ετι ještě
χρονος čas
σημερον dnes
η nebo, či
αυριον zítra, nazítří
οδε tento, tenhle
πολιν (η πολις město
ψευδομαι lžu, obelhávám