Back

Řečtina: Frekvenční slovní zásoba (8-6 výskytů)

Vocabulary
387
Greek
cs en
12
Custom training

The exercise contains words that occur between 8 to 6 times in the New Testament. Mastering this vocabulary will increase your ability for a more fluent reading of the New Testament in the Greek language.

Items

Word Meaning
φύλλον, ου, τό list
τρώγω jíst
Κυρηναῖος, ου, ὁ kyrénský, z Kyrény
μάστιξ, ιγος, ἡ bič; trýznivá nemoc
στενάζω naříkat; stěžovat si
χειροποίητος, ον udělaný rukama (lidskýma)
ὕψος, ους, τό výše, výška; výsost, nebe; povýšení
σκοπέω hledět, pozorovat, mít na zřeteli, dávat (si) pozor
ἐγκακέω unavit se, ochabnout, polevit; ztrácet odvahu / naději
Ναθαναήλ, ὁ Natanael
ὅπλον, ου, τό nástroj; zbraň
Λύστρα, ἡ Lystra
σκληρύνω zatvrdit
θνητός, ή, όν smrtelný
ψυχικός, ή, όν duševní, neduchovní, přirozený (jen)
μεσίτης, ου, ὁ prostředník