Back

People of the New Testament

Vocabulary
22
Greek
cs en
8
Custom training

Items

Word Meaning
μαθητής, οῦ, ὁ disciple
Φαρισαῖος, ου, ὁ Pharisee
γραμματεύς, έως, ὁ scribe, expert in the law
ἱερεύς, έως, ὁ priest
Καῖσαρ, ος, ὁ Caesar
Ἕλλην, ηνος, ὁ Greek
τελώνης, ου, ὁ tax-collector
χιλίαρχος, ου, ὁ military tribune
Σαδδουκαῖος, ου, ὁ Sadducee