Back

Paul's Wish for the Thessalonians (1 Thessalonians 3:11-13)

Vocabulary
30
Greek
cs en de
64
Custom training

Items

Word Meaning
ὁ, ἡ, τό ten, ta, to (určitý člen)
καί a, i
ἡμεῖς, ἡμῶν my
ὑμεῖς, ὑμῶν vy
εἰς do, na, k; v (s A)
κύριος, ου, ὁ pán
αὐτός, ή, ὁ on, on sám
δέ ale, avšak, však
θεός, οῦ, ὁ Bůh
πατήρ, πατρός, ὁ otec
Ἰησοῦς, οῦ, ὁ Ježíš, Jozue
πᾶς, πᾶσα, πᾶν všechen, veškerý, celý, každý
ἐν v, ve (s D)
κατευθύνω vést (přímo), směrovat, řídit
ὁδός, οῦ, ἡ cesta; způsob života, jednání