Back

Greek Numerals: Ordinal (Vocabulary)

Vocabulary
18
Greek
cs en
80
Custom training

Items

Word Meaning
πρῶτος, η, ον first
δεύτερος, α, ον second
τρίτος, η, ον third
τέταρτος, η, ον fourth
πέμπτος, η, ον fifth
ἑκτος, η, ον sixth
ἕβδομος, η, ον seventh
ὄγδοος, η, ον eighth
ἔνατος, η, ον ninth