τελείωσις, εως, ἡ

perfection, fulfillment

teleiosis, eos, he
Noun
2