συνεκλεκτός, ή, όν

also chosen

syneklektos, e, on
Adjective
1