συναιχμάλωτος, ου, ὁ

fellow-prisoner

synaichmalotos, ou, ho
Adjective
3