στηριγμός, οῦ, ὁ

steadfastness

sterigmos, ou, ho
Noun
1