σεισμός, οῦ, ὁ

earthquake
shock

seismos, ou, ho
Noun
14